Bazy danych – czym są bazy danych

Prowadząc własnego bloga lub stronę WWW nie raz spotkasz się z pojęciem baz danych, które może brzmieć trochę enigmatycznie. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania co to jest baza danych i jakie jej rodzaje wyróżniamy.

Co to jest baza danych?

Baza danych to zestaw uporządkowanych informacji, przechowywanych w postaci cyfrowej zgodnie z określonymi normami. Najpopularniejsze bazy danych są typu klient-serwer. Są one przechowywane na serwerach i w systemach komputerowych, a ich zarządzanie odbywa się przy pomocy systemu administracji baz danych (DBMS). Użytkownik oprogramowania bazodanowego może wprowadzać, przetwarzać i zapisywać dane w języku SQL (języku zapytań strukturalnych). Język zapytań SQL jest najczęściej używany w relacyjnych bazach danych do zarządzania danymi, przetwarzania danych i zarządzania bazami danych, niezależnie od ilości informacji w bazie. Dane mogą być aktualizowane, pobierane i eksportowane do pliku. Administratorzy baz danych są odpowiedzialni za systemy DBMS i bezpieczeństwo danych. Do obsługi baz SQL dostępne są również dodatkowe panele zarządzania, takie jak PHPMyAdmin, który umożliwia użytkownikom dostęp do bazy danych na serwerze lub innym nośniku danych zewnętrznych. Wyeksportowane dane mogą być zaimportowane do innej tabeli, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Rodzaje baz danych

Typy bazy danych można sklasyfikować na podstawie sposobu przechowywania i przetwarzania informacji, ale najczęściej dane są organizowane w wierszach i kolumnach wielu tabel. Poza tym istnieje wiele systemów baz danych, o których możesz dowiedzieć się więcej z dalszej części tego artykułu.

Standardowy podział baz danych znajdziesz poniżej:

 • proste:
  • kartotekowe – tabela z danymi bez możliwości tworzenia relacji,
  • hierarchiczne – dane uporządkowane w rekordach w strukturze drzewa,
 • złożone:
  • relacyjne – dane ogranizowane w tabelach z możliwością tworzenia relacji,
  • obiektowe – dane przechowywane w obiektach, 
  • relacyjno-obiektowe – rodzaj łączący cechy typów relacyjnego i obiektowego,
  • temporalne – baza zawierająca informacje o dacie dodania i wygaśnięcia zawartych danych,
  • nierelacyjne – bazy danych noSQL – baza oferująca inny, niż relacyjny model. 
Sprawdź również -   VPS - Co to jest i do czego służy

Modele baz danych

Model bazy danych to zestaw reguł, które określają strukturę danych w bazie. Specyfikacja modelu obejmuje również operacje, które można wykonać na danych. Znane są następujące modele baz danych:

 • hierarchiczny, który zakłada magazynowanie danych w rekordach nadrzędnych i podrzędnych w strukturze drzewa;
 • relacyjny, w którym dane uporządkowane są w tabelach, pomiędzy którymi tworzone są relacje;
 • sieciowy, będący rozszerzoną wersją hierarchicznego, w którym można tworzyć powiązania pomiędzy rekordami;
 • oraz obiektowy, w którym łączone są cechy programowania obiektowego i aplikacji bazodanowych, a relacje opierają się na obiektach.

Dostępne są również wielomodelowe bazy danych, których struktura oparta jest na kilku modelach.

Systemy baz danych

System bazy danych (DBMS) to oprogramowanie służące do przechowywania, modyfikowania i udostępniania danych w jednej lub większej ilości baz danych. Systemy baz danych zapewniają zarządzanie danymi w bardzo wydajny sposób, a także umożliwiają szybkie wyszukiwanie i analizowanie informacji. System ten może być używany przez jednego użytkownika lub przez wiele różnych osób jednocześnie.

Wśród najpopularniejszych aplikacji tego typu znajdziesz między innymi:

 • MySQL – najpopularniejszy system typu Open Source, oparty na licencji GPL,
 • Oracle – komercyjna wersja MySQL od firmy Oracle,
 • Microsoft SQL server – dostępnym w wersjach komercyjnej i darmowej program udostępniony przez firmę Microsoft,
 • PostgreSQL – system pozwalający na tworzenie w bazie procedur w popularnych językach programowania.

Podsumowanie


Teraz już wiesz co to są bazy danych i jakie są ich rodzaje. Gdy stoisz przed wyborem odpowiedniego typu bazy dla nowego projektu, wiesz już jak działają najbardziej popularne typy baz danych i systemy zarządzania bazami danych. Wybierając bazę danych i system do jej zarządzania, należy wziąć pod uwagę rodzaj danych, rodzaj projektu i preferencje dotyczące sposobu przechowywania danych.